کمک در ایجاد فضاهای بهداشتی در اماکن سرو غذا
Browsing Tag

SFBB

SFBB چیست؟

SFBB یک استاندارد ساده و فراگیر برای ایمنی و سلامت مواد غذایی است که در سال 2006 توسط آژانس استانداردهای غذایی انگلستان (FOOD STANDARDS AGENCY) طراحی و در سال 2010 ترجمه و گردآوری شده است.