کمک در ایجاد فضاهای بهداشتی در اماکن سرو غذا
Browsing Tag

ظرفيت واردات مواد غذايي

بررسي اثر ظرفيت واردات مواد غذايي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي در ايران

يكي از شاخص هاي مهم ارزيابي امنيت غذايي، شاخص ظرفيت واردات مواد غذايي است. شاخص ظرفيت واردات مواد غذايي يا نسبت كل صادرات به واردات غذا، يكي از معيارهاي ظرفيت مالي هر كشور براي واردات غذا و درآمدهاي مورد استفاده از واردات كالاها و خدمات…