کمک در ایجاد فضاهای بهداشتی در اماکن سرو غذا
Browsing Tag

سوالات متداول

سوالات متداول

چرا باوجود سیستم های مدیریت ایمنی غذا مانند HACCP و ISO22000:2005، استاندارد SFBB مطرح شده است ؟ مگر استانداردهای قبلی برای واحد های رستورانی، کافی شاپ ها، آشپزخانه ها و نظایر آن کاربرد ندارد ؟