کمک در ایجاد فضاهای بهداشتی در اماکن سرو غذا

معرفی شرکت غذای سالم تر

48

 

بی گمان اصلی ترین دغدغه های مدیران ارتقاء سازمان، تعالی و پیشرفت آن در شرایط کاری این زمان می باشد. سیستم های مدیریتی جدید، تکنیکها و مهارتهای نو از یک طرف، رقابت شدید و محدودیتهای منابع و خارجی سیستم از طرف دیگر مدیران را بر آن می دارد تا ضمن افزایش کارایی سازمان و پرسنل خود، از گردونه رقابت عقب نمانده و با علم روز و تکنیکهای جدید مدیریتی خود را تجهیز نمایند. افزایش آگاهی مشتریان، تنوع سلایق و بالا بردن انعطاف پذیری در برابر خواست جوامع پیشرفته و مشتریان عمده باعث گردیده که مدیران، سازمانها، پرسنل و تأمین کنندگان در راه بی پایان کیفیت گام برداشته و از سایرین عقب نمانند. سیستم هایی مانند: EFQM، استانداردهای مدیریتی ISO 9001-2000، تکنیکهای BPR ،RE.ENG، مدیریت پروژه، CRM، مدیریت عملکردPMS ،IMS ،PRM و بهره وری ISO14000، تحول اداری همه گواه مطالب فوق است.

در این میان شرکت خدمات آموزشی و مدیریت پیام بر آن است تا با جمع آوری کارشناسان خبره و اساتید فن گامی هر چند کوچک در ارتقاء کیفی و علمی و بهره وری ادارات، نهادها، سازمانها، شرکتها و کارخانجات برداشته و آنها را در این راه پر مخاطره و پر پیچ و خم مساعدت نماید. آنچه در این میان قابل توجه است، آنست که مجموعه پیام اگر چه از بهترینهای مشاوره، آموزش و پژوهش در جهان صنعت و مدیریت نیست اما از آنها چیزی کم نداشته و با به روز کردن علم کارشناسان، مدیران و همچنین ترکیب آن با تجربه کاری و در نظر گرفتن ملاحظاتی که قطعاً مختص کشور عزیزمان ایران است، سعی بر آن دارد بهترین و برترین خدمات آموزشی، علمی، مشاوره ای و اجرایی را در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

بخشي از فعالیت ها و خدمات شرکت به شرح زیر مي‌باشد.

برگزاری دوره های آموزشی استانداردهای :

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

مدل تعالی سازمانی EFQM – TQM

سازماندهی محیط کار ۵S

ISO 22000

صنایع غذایی HACCP

غذای سالمتر – کسب و کار بهتر SFBB

کالیبراسیون

ISO / IEC 17025

برگزاری دوره ها و سمینارهای :

علوم بانکی

علوم تخصصی مدیریت

علوم بازاریابی

سیستمهای کیفیت و اداری

روانشناسی صنعتی / سازمانی و راهکارهای آن در مدیریت سازمان

Leave A Reply

Your email address will not be published.