سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قلمک

شناسایی محیط کسب و کار با تحلیل PESTEL

    نظر
تحلیل PESTEL چیست؟ کلمه پستل از 6 حرف تشکیل شده که حروف اول کلمات Political، Economic، Social، Technological، Environmental و Legal هستند. پستل یک آنالیز ساد? کاربردی برای شناخت محیط عمومی کسب‌و‌کار است. این آنالیز به شما کمک می‌کند با شناخت تغییراتی که در محیط خارجی کسب‌وکار در حال اتفاق است، تصمیمات بهتری بگیرید. شما با روش PESTEL می‌توانید از تغییرات و اتفاقات خارج از کنترل اطرافتان خبردار شوید.