کمک در ایجاد فضاهای بهداشتی در اماکن سرو غذا

بیانیه پایانی کنفرانس نقش غذا در سلامت انسان

با استعانت از خداوند متعال ، هشتمین کنفرانس ملی نقش زنجیره غذایی در سلامت انسان هزاره سوم که در تهران ، سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی جماران در تاریخ 08/08/1392 هم زمان با هفته غذا در فضایی صمیمانه برگزار شد

معرفی شرکت غذای سالم تر

بی گمان اصلی ترین دغدغه های مدیران ارتقاء سازمان، تعالی و پیشرفت آن در شرایط کاری این زمان می باشد. سیستم های مدیریتی جدید، تکنیکها و مهارتهای نو از یک طرف، رقابت شدید و محدودیتهای منابع و خارجی سیستم از طرف دیگر مدیران را بر آن می دارد تا…

سوالات متداول

چرا باوجود سیستم های مدیریت ایمنی غذا مانند HACCP و ISO22000:2005، استاندارد SFBB مطرح شده است ؟ مگر استانداردهای قبلی برای واحد های رستورانی، کافی شاپ ها، آشپزخانه ها و نظایر آن کاربرد ندارد ؟